Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Bethlehemskirken
Vær mine efterfølgere! (Citat af Jesus)

Bogomtaler

På denne side kommer der efterhånden en præsentation af en række bøger, der på en eller anden måde har tilknytning til kirken og med henvisning til, hvor de kan købes. Kirken har ikke selv et bogsalg.

Bethlehemskirken

Den Stille Uges Gudstjenester - kirkens præster og organister

2. udgave 2009 ved Bethlehemskirkens præster, kantor og organist.

DEN STILLE UGE er kirkeårets tyngdepunkt; her samles menigheden om det, som er vor tros centrum: Guds kærlighed til os, åbenbaret i Jesu lidelse, død og opstandelse.
Oprindeligt rummedes hele dette indhold i en eneste gudstjeneste: påskenattens gudstjeneste, oldkirkens store dåbsgudstjeneste.
Her var alle motiverne samlet: forkyndelsen af Guds plan for skabelse og genløsning i det gammeltestamentlige vidnesbyrd og Guds plans udfoldelse i Jesu ophøjelse (på korset, af graven, til himmelen) og vor delagtighed deri ved den nye fødsel af vand og Ånd og ved fællesskabet om Herrens legeme og blod.
Men denne fest var så stor, at dens indhold måtte uddybes ved en udvidelse af antallet af festdage: torsdag, fredag og søndag – samt de efterfølgende 50 dages glæde, inklusive Kristi himmelfart og Pinsedag.

I Mesterens Lys: Ole Skjerbæk Madsens bøger

Ole Skjerbæk Madsen er præst i folkekirken og er levende optaget af den åndelighed, som udfolder sig uden for kirken. Han oplever, at holistisk og åndsvidenskabelig spiritualitet udfordrer kirken på en positiv måde – både når det gælder formidlingen af kristen livsforståelse og praksis, og når det gælder at se nye perspektiver og evt. genopdage glemt visdom. "Ansigt til Ansigt" er en genovervejelse af kristen åndelighed i mødet med åndeligheden, som trives uden for kirken.

FIND FLERE BØGER OG LÆS MERE PÅ

http://www.imesterenslys.dk/ressourcer/boger-og-haefter

Tidebøn

Bøn til tiden - Erik Hviid Larsen

Bogen vil forny og forfriske i hverdagen. Sproget vil måske virke fremmedartet for mange, men det betaler sig at trænge ind i den tidløse stil. Bibellæsninger fra GT og NT, bønner fra keltisk tradition samt en daglig Kingo salme fra det 17. årh. er åndsfrisk og inspirerende læsning. Der er mange måder at fordybe sig i de fire daglige læsninger og søge Herren på.
Vi er i en tid, hvor aktivitet for at fremme forbøn er vigtig.

Christfulness Daglig bøn - Ole Sjerbæk Madsen

Denne bog indeholder forkortede udgaver af morgen- og aftenbønnen samt middagsbønnen. Bogen er bygget op over fire uger med hver sine Davidssalmer eller andre bibelske salmer og forslag til en kort bibellæsning. Bogen rummer også forslag til bøn for verden omkring os – og for de mennesker, som står os nær i familien eller på arbejdspladsen.Det vil være gavnligt at bruge en tid til meditation i forlængelse af bibellæsningerne, og derfor rummer bogen også et par anvisninger i Christfulness-meditation.

Bibelsk Fællesbøn - Ole Skjerbæk Madsen, Steen Skovsgaard og Kim Thinggaard. 

Tidebønnens faste materiale består af Ugens morgen- og aftenbøn til de enkelte ugedage. De læses eller synges, og man kan bede dem alene eller sammen med andre: ugens morgen- og aftenbøn; kirkeårets morgen- og aftenbøn; alle dage: bøn i dagens løb; Alle dage: nattebøn; de evangeliske lovsange. 99 sider + to indstik

Nattebøn - Kim Thinggaard

Nattebønnen (Completorium) er dagens sidste tidebøn, kendetegnet ved responsoriet “I dine hænder” (fra Ps. 31), som Herren reciterede på korset, samt ved Simeons Lovsang. Completorium bedes ved sengetid. Det er nok blevet den mest anvendte tidebøn, efter at man i det 20. årh. har genoptaget traditionen. Synges med klassisk, gregoriansk sang.

Komme dit rige - Af Shane Claiborne, Jonathan Wilson-Hartgrove, Enuma Okoro

Dansk ved Benjamin Dalton

Økumenisk tidebønsbog med bønner til hver dag i året.

Én kirke 
Som beder og synger og tjener i fællesskab 
På tværs af traditioner og kirkesamfund 

Komme dit rige er en tidebønnebog med bønner til hver dag i året. Den er udarbejdet med et blik på, hvordan man beder i forskellige kirkesamfund. Formålet er at hjælpe kirken til at blive ét, som Gud er én. 

Bogen tager det allerbedste fra kirkens tradition og sætter det ind i en nutidig sammenhæng. Den indeholder morgenbønner til hver dag i året, aftenbønner til ugens syv dage, en middagsbøn og bønner til særlige anledninger. 

Komme dit rige leder også brugerens opmærksomhed hen på vigtige datoer og troshelte i kirkens historie, og på vigtige historiske datoer i kampen for frihed og retfærdighed. For kristne nøjes ikke med at bede – de har også altid søgt at blive svaret på deres egne bønner. 

Den ene af de tre forfattere, Shane Claiborne, har tidligere fået bogen Den uimodståelige revolution udgivet på dansk.

Søndagens Tidebønner - Kim Thinggaard

Tidebønsbog med noder - udgivet af Selskabet for tidebøn og gregoriansk sang samt Københavns Vesperring. Samlet af kantor ved Bethlehemskirken, Kim Thinggaard

Kirkeårets Festvespere - Kim Thinggaard Antifonale med gregoriansk sang

- samlet og redigeret af Kim Thinggaard, kantor ved Bethlehemskirken i København - udgivet af Selskabet for Tidebøn og Gregoriansk Sang.

Aftensang (vesper) er tidebønnen ved solnedgang eller sidst på eftermiddagen. Festvesper er en god måde fra kirkens tradition at markere festdage og -tider på. 

At bede med Kirken - Scot McKnight (dansk ved Kim Thinggaard)

Guide til bøn og åndelig praksis i dagens løb - inspireret af Jesus og de første kristne læs mere: http://www.prorex.dk/product.asp?product=17791 

Særlige Dage i Kirken - Kim Thinggaard

Kirkesang

Kantors Kerubhymner - Kim Thinggaard

Det er hermed muligt at få et indblik i Den Ortodokse Kirkes musiktradition. Kantors Kerubhymner indholder blandt andet noder til 15 forskellige version af kerubhymnen, Den store indgang. Satserne er redigeret til brug ved gudstjenesterne i Bethlehemskirken - og der er en fyldig tekst til indledning

- se anmeldelse i

Kantors Bibelske Psalmer og Cantica til anglikansk sang - Kim Thinggaard

Den anglikanske kirke er den nationale kirke i England, som den videreførtes efter reformationen. Vi kender nogle af dens salmemelodier, f.eks. “Hellig, hellig, hellig” og “Guds kirkes grund alene”. Kendt er også traditionen med de ni læsninger, som især er kendt fra King’s College i Cambridge. Men der findes også en stærk tradition for at synge bibelske psalmer. Nærværende bog er en indføring i denne tradition med danske tekster og kan bruges i danske gudstjenester. De fleste af bogens sange har været sunget ved gudstjenester i Bethlehemskirken.